Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора и Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора (26.05.2023. до 09.06.2023.год.).