Povratak na Јавна расправа – увид

Јавно предузеће „Путеви Србије“ позива на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за план управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног реда пута IБ реда бр. 15 деоница: СОМБОР (ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) – КУЛА