Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас за РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ „ВЕНАЦ“ ПГР-О1, као и приложени материјал (Eлаборат) ~ Рани јавни увид траје од 21.05. до 04.06.2021.год.