Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас за РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 50 У СОМБОРУ, као и приложени материјал (Eлаборат). Рани јавни увид траје од 22.07. до 05.08.2022.год.