Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 05.09.2023. до 19.09.2023.год.

Јавна презентација ће се одржати дана 19.09.2023. у времену од 11,00 до 12,00 часова.