Povratak na Јавна расправа – увид

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији града Сомбора