Povratak na Јавна расправа – увид

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима