Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Вељка Чубриловића у Сомбору

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 12.09.2022. до 26.09.2022.год.

 

Јавна презентација ће се одржати дана 26.09.2022. у времену од 11,00 до 12,00 часова.