Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора