Povratak na Јавна расправа – увид

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за младе Града Сомбора за период 2022-2025. године