Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину (27.11. – 11.12.2020.)