Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбор

 Jaвна расправа ће трајати у периоду од 08.02.2023. до 22.02.2023.год.

Јавна презентација ће се одржати дана 22.02.2023. у времену од 10,00 до 11,00 часова.