Povratak na Јавна расправа – увид

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације Блока 53 у Сомбору

Рани јавни увид траје од 03.03. до 17.03.2023.