Povratak na Јавна расправа – увид

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Стратегије развоја културе града Сомбора за период 2021-2025. године