Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за уређење комплекса Музеја Батинске битке и његовог окружења

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 14.09.2023. до 28.09.2023.год.

 

Јавна презентација ће се одржати дана 28.09.2023. у времену од 11,00 до 12,00 часова.