Povratak na Јавна расправа – увид

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2023.ГОДИНУ