Povratak na Јавна расправа – увид

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за децу Града Сомбора за период од 2021. до 2023. године