Povratak na Јавна расправа – увид

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност Града Сомбора за период 2023-2025 годину, који се налазе у прилогу овог мејла са називом којим је документ именован.