Povratak na Јавна расправа – увид

Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05

Jaвна расправа ће трајати у периоду од 04.11.2022. до 18.11.2022.год.

 

Јавна презентација ће се одржати дана 18.11.2022. у времену од 11,00 до 12,00 часова.