Povratak na Јавна расправа – увид

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА БЛАГОЈА ПАРОВИЋА, СИМЕ ШОЛАЈЕ, МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ЧКАЉЕ, ДИНАРСКА, ДИНАРСКА-ЈУГ НОВА 2, МАЈОРА ТЕПИЋА И СВЕТОГ НИКОЛЕ У СОМБОРУ Рани јавни увид траје од 23.09. до 07.10.2022.год.