Povratak na Јавна расправа – увид

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту одлуке о подизању, одржавању, премештању и уклањању уметничких дела