Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места и начину означавања објеката и катастарских парцела са кућним бројевима (27.7-10.8.2021.)