Povratak na Јавна расправа – увид

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА СТАНКА ПАУНОВИЋА И ПАНГАРСКЕ У СОМБОРУ