Povratak na Јавна расправа – увид

ИЗВЕШТАЈ СА СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2023.ГОДИНУ