Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас о раном јавном увиду поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) (02.12. – 16.12.2020.)