Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору блокови 102, 103, 114, 115 И 127 – ПГР 05 (06.11. – 20.11.2020.)