Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас о јавном увиду у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године