Povratak na Јавна расправа – увид

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА БЛАГОЈА ПАРОВИЋА, СИМЕ ШОЛАЈЕ, МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ЧКАЉЕ, ДИНАРСКА, ДИНАРСКА-ЈУГ НОВА 2, МАЈОРА ТЕПИЋА И СВЕТОГ НИКОЛЕ У СОМБОРУ

Јавни увид траје од 08.09.2023. до 09.10.2023.год.

Јавна седница Комисије за планове Града Сомбора одржаће се дана 11.10.2023.год. у 15,00 часова у сали 108/I зграде Жупанија.

ПРИЛОГ:
1. Нацрт Плана
2. Оглас-Јавни увид