Povratak na Јавна расправа – увид

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУKЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021.ГОДИНУ.