Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за управљањем миграцијама у граду Сомбору за период 2023-2026 годину