Povratak na Јавна расправа – увид

Јавнни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност Града Сомбора за период 2023-2025 годину