Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово, Змај Јовина 47 – Кат.парц.бр.: 468 и 469 К.О. Дорослово се налази у улици Змај Јовиној у Дорослову