Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА П+1 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0 У СОМБОРУ, КП БРОЈ 9857/16 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: ОЛГИЦА МИЈИЋ, Сомбор, Аврама Мразовића 13. Катастарска парцела број 9857/16 К.О. Сомбор-1 налази се у Индустријској зони у Сомбору.