Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Слободан Шупица из Кљајићева – Кат.парц.бр.: 5260 се налази у улици Огњена Прице у Сомбору