Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Љубинка Арсенић из Стапара, Кнеза Лазара бр.47А Кат.парц.бр.: 2410 и 2409/4 К.О. Стапар налазе се у Стапару, ул. Сивачки пут 13-15.