Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШНО-ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА П+1 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0 У СОМБОРУ, КП БРОЈ 9857/15 К.О. СОМБОР-1, ИНВЕСТИТОР: „ЛАСТА“ доо Сомбор, М.Горког 49. Катастарска парцела број 9857/15 К.О. Сомбор-1 налази се у Индустријској зони у Сомбору.