Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Бошко Кецман из Кљајићева, Првомајска бр.20. – Кат.парц.бр. 3493 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Петра Драпшина 7.