Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „Станковић“ доо Сомбор Кат.парц.бр. 7868/6 се налази у улици Филипа Кљајића у Сомбору