Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Mирослав Катић из Стапара, Милоша Обилића 32. – Кат.парц.бр.: 765/1 К.О. Стапар се налази у улици Милоша Обилића 37. у Стапару

Званична интернет презентација