Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор, Алексе Шантића 10 – Кат.парц.бр.: 7341/1, 7341/2 и 7342 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Самка Радосављевића 22 и 22а у Сомбору.

Званична интернет презентација