Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Драган Максимовића из Сомбора – Кат.парц.бр.: 3572 К.О. Сопмбор-1 се налази у улици Ивана Цанкара број 3. у Сомбору