Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „PROGETTI“ д.о.о. из Владимираца, Владимирачки пут бб – Кат.парц.бр. 9453/6, 9456/9, 9456/11, 9457/5 и 9458/17 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, у Индустријској зони