Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „ЧЕСМА ГРАДЊА“ д.о.о. Апатин, Његошева 43. – Кат.парц.бр. 3823/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Војвођанска број 30.