Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „ГЕРНЕР“ ДОО Сомбор, Гаковачки пут бб – Кат.парц.бр.: 8055 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Владике Николаја у Сомбору

Званична интернет презентација