Povratak na Урбанистички пројекти

ИНВЕСТИТОР: САША ЛАКИЋ из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника 35. – Катастарска парцела број 9405/2 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, у Индустријској зони.