Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Бездан, Нова бр.41. – Кат.парц.бр.: 6193 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Ернеста Киша број 32. у Сомбору