Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Слободан Стеванчев из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника 41 – Кат.парц.бр. 3971 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 41