Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Град Сомбор – Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове – Кат.парц.бр.: 9342 К.О. Сомбор-1, која се налази у Индустријској зони – ул.Стапарски пут у Сомбору.

Званична интернет презентација