Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „ŠULEX“ д.о.о. Сомбор, Карађорђева 34-38 – Кат.парц.бр. 3970 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника 39.