Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „Apple World“ д.о.о. Станишић, Прве плантаже бб – Кат.парц.бр. 2285/1 К.О. Станишић се налази у Риђици, ул.Прве плантаже бб.